لئواشتراوس و اندیشه سیاسی معاصر
44 بازدید
محل نشر: روزنامه همشهری / 73104
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفکر و اندیشه همواره با انسان همراه بوده و هر جا که جامعه و انسان وجود داشته، انديشه نيز جزو لاينفک آن بوده است از ميان تعاريف گوناگون و گاه ابهام‌آميز از انديشه سياسی، فلسفه سياسي و ديگر گونه‌هاي تفکر سياسی، می‌توان به فهمی که لئو اشتراوس آن را برای ما بازمی‌نمایاند، اشاره کرد.