دو راهی حکمت و شریعت(نقد و بررسی یک کتاب)
51 بازدید
محل نشر: هفته نامه پگاه حوزه / شماره 230 اردیبهشت 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب «دوام اندیشه سیاسی در ایران» تألیف سید محمد ناصر تقوی در پی نقد ادعای کسانی است که گفته اند اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، رو به زوال نهاده است. هم چنین ضمن ارزیابی برخی مدعیات کلی و جزئی نظریه مذکور، به تبارشناسی نظری آن پرداخته و بهره مندیهای مستقیم و غیر مستقیم روش شناختی و محتوای صاحب این دیدگاه را از دیگر نظریه ها برای نخستین مرتبه مورد توجه قرار داده است. محمل اصلی ارزیابی این اثر بر کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران و نظریه ای که در آن تبیین شده است، قرار دارد. از نظر سيد جواد طباطبائی، اندیشه تاریخی در ایران دوره گذار که منحنی زوال اندیشه را دنبال کرده است، لاجرم، نتوانسته راه طرح و تدوین نظریه انحطاط تمدن و فرهنگ ایرانی را هموار کند؛ از این رو تأمل در تاریخ ایران را تنها و تنها به طرح در نظریه «انحطاط تاریخی» و «زوال اندیشه» مشروط می داند.