ناتوانی نظریه‌های غربی از فهم انقلاب اسلامی‌ ایران
39 بازدید
محل نشر: روزنامه جام جم / 17 بهمن 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انقلاب شکوهمند اسلامی‌ ایران که با وقوعش، جهان را در حیرت و سرگردانی فرو برد، مورد مطالعه بسیاری از اندیشمندان و متفکران بنام جهان قرار گرفته است. به گونه‌ای که هر یک از اینها به عامل یا عوامل این انقلاب، بسته به نگرش خود پرداخته‌اند؛ چنان که مي‌توان در ميان اينها عواملي چون فرهنگی، سياسی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، اقتصادی و... را جست. بنابراین، در این نوشتار، قصد داریم به بازخوانی نظریه‌های برخی از متفکران صاحب نام انقلاب بپردازیم؛ بویژه در ارتباط با انقلاب اسلامی‌ ایران.