انقلاب اسلامی؛ زلزله سیاسی قرن بیستم
44 بازدید
محل نشر: هفته نامه 19 دی قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پدیده انقلاب با شورش، اعتصاب، کودتا یا انقلاب کاخی متفاوت است؛ چرا که انقلاب، تحولِ سریع و بنیادی عموم مردم در اعتراض به ماهیت حکومت و رژیم موجود است. بنابراین انقلاب یا بر اساس احساس فقر، احساس ظلم و یا بر اساس احساس از دست دادن حیثیت اجتماعی و جهانی رخ می دهد.