گزارشی از کتاب اندیشه سیاسی شهید مطهری
48 بازدید
محل نشر: روزنامه رسالت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زندگی سیاسی دارای دو گونه پرسش است: پرسش های نوپیدا و پرسش های همیشگی و فرازمانی. پرسش از چیستی و هستی انسان، جامعه، حق، عدالت، برابری، آزادی، حکومت مطلوب، انقلاب و تحولات اجتماعی از زمره پرسش های جاودانه اندیشه سیاسی است. کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری که به کوشش دکتر نجف لک زایی تهیه و تدوین شده است، عهده دار بررسی مباحث فوق از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری است. شهید مطهری، از جمله اندیشورانی است که توانسته با قرائتی صحیح از اسلام و سنت اسلامی و درک درست، آن را در مواجهه با افکار الحادی و عقاید انحرافی مطرح نماید و به خوبی از هویت دینی پاسداری کند.به همین دلیل بازخوانی افکار او به ویژه در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است. این کتاب، تحلیلی از اندیشه سیاسی استاد شهید در حوزه چیستی و هستی جامعه و تحولات اجتماعی، حکومت اسلامی و ولایت فقیهان در عصر غیبت و تبیین مفهوم و ماهیت دو مقوله عدالت و آزادی است که در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام به قلم محققان ارجمند آقایان: حمید پارسانیا، حسین توسلی، محمد حسن قدردان قراملکی، منصور میراحمدی و نجف لک زایی فراهم آمده است.