علی(ع) و بحران عدالت در دنیای معاصر
40 بازدید
محل نشر: روزنامه جام جم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/7/4
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شاید یکی از بحران‌هایی که تاکنون بشر نتوانسته است از آن عبور کند، بحران بی‌عدالتی باشد. اگر امروزه بخواهیم بحران‌های کنونی بشر را بازخوانی کنیم؛ بدون تردید، بحران فقدان عدالت بر دیگر بحران‌ها غلبه دارد. با توجه به این مساله، یکی از مباحثی که می‌تواند پاسخگوی بحران فعلی بشر باشد، توجه و بازخوانی عدالت در نگاه امام علی است. عدالت، همواره در کانون توجه اندیشه سیاسی امام علی بوده است؛ به گونه‌ای که نام او با عدالت عجین شده است. چنان که گفته‌اند: و قتل فی محرابه لشده عدله. (بیست گفتار، شهيد مطهری،ص 20) اکنون در این نوشتار قصد داریم با پرداختن به عدالت از دیدگاه علی‌ع، به قابل حل بودن بحران کنونی بشر در صورت توجه به ابعاد وجودی عدالت امام علی اشاره کنیم.