نظام بین الملل مطلوب از دیدگاه امام خمینی(ره)
44 بازدید
محل نشر: حضور(ویژه نامه سی سالگی انقلاب)، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظام بين الملل به منزلة يکي از متغييرهاي متعدد محيط بين المللی، نقش مهمی در تأثیر گذاری بر سیاست خارجی کشورها ایفا می کند. با توجه به این که حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی، دارای دیدگاه های مهمی در خصوص نظام بین الملل؛ در ابعاد ساختاری و کارکردی است؛ نویسنده در این نوشتار به بررسی نظریات امام خمینی دربارة نظام بین الملل مطلوب و نیز راهکارهای نیل به آن از دیدگاه ایشان می پردازد. پیش از آن به متغیرهای نظام بین الملل، اشاره می شود که در حقیقت، مبنای ورود به این بحث را تشکیل می دهد.